+3895-905-2948, +3851-3012-543 veridiandynamics44430@gmail.com

Usluge

Vaš arhitekt

Projektiranje

Izrada sve potrebne dokumentacije u svrhu dobivanja lokacijske i građevinske dozvole, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt.

Izrada planova oplate, armature, prekolopa instalacija i detalja.

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade.

Nudimo izradu sve potrebne dokumentacije za provedbu etažiranja, izrade  kasnije međuvlasničkog ugovora i upisa u gruntovnicu.

Građevinski nadzor

Ukoliko Vam je potreban stručni nadzor nad izvođenjem bilo kojih vrsta radova (građevinski, elektroinstalacije, strojarske instalacije), kontaktirajte nas kako biste se mogli informirati u kojem opsegu Vam je potreban stručni nadzor izvođenja radova I vođenje projekta sve do uporabne dozvole.

3D vizualizacije

Ponekad je teško zamisliti kako će Vaš object izgledati u prostoru. Tu smo za Vas da Vaše mjesto za život učinimo drugačijim, funkcionalnim i unikatnim.

Arhitektonska 3d vizualizacija je vrhunsko sredstvo komunikacije između klijentove želje (projekta) i realizacije, koja omogućuje stvarni. Vizualni prikaz I doživljaj ideje od najsitnijih detalja, I prije nego se krene u skupe I dugotrajne investicije.

Provjera mogućnosti gradnje

Kako bi se uopće utvrdilo da je na predmetnoj parceli moguća gradnja planiranih sadržaja određene namjene, te kako bi se utvrdili svi bitni parametri za izradu projekta potrebno je obaviti nužne predradnje s ciljem otklanjanja budućih problema i nepoznanica. Predradnje obuhvaćaju provjeru mogućnosti gradnje, obilazak lokacije i razgovor s investitorom, detaljan pregled lokacije, zračne snimke dronom, izradu snimke postojećeg stanja, izradu projektnog zadatka.

Procjena investicije

Na temelju procjena isplativosti, investitor će imati jasnu sliku isplativosti određene investicije, kao i preporuke. Svaka analiza sastoji se od preliminarne analize tržišta, strukture, vrste i opsega ulaganja. Procjene cijene izgradnje po načinu upotrebe materijala te kvadrature te savjet za investitora kako pristupiti investiciji.