O nama

Poslujemo od 2019. godine. Cilj nam je učiniti Vaš prostor ljepšim, a Vas sretnijim. Bavimo se arhitektonskim projektiranjem obiteljskih kuća, stambenih zgrada, poslovnih objekata, rekonstrukcijama i adaptacijama. Također naša tvrtka nudi i usluge građevinskog nadzora konstrukcije, građevinsko-obrtničkih radova, strojarstva, vodoopskrbe, odvodnje i elektroinstalacija.

Tko je arhitekt?

Arhitekti projektiraju i nadziru gradnju raznih građevina (obiteljskih kuća, škola, nebodera). Građevine moraju zadovoljiti potrebe korisnika, tj. moraju biti funkcionalne, sigurne za život i ekonomične. Osim potreba korisnika, trebaju se zadovoljiti i želje osoba koje daju novac za izvedbu projekta (investitori) i zahtjeve okruženja u kojem se nalazi zemljište za izgradnju.

    Od odabira zemljišta do izgrađenog objekta posao arhitekta teče u nekoliko faza. Najprije se u razgovoru s investitorom upoznaje s projektnim zadatkom i rhtmoloživim novcem. Na osnovi razgovora arhitekt razrađuje svoje ideje i crta programsku skicu (idejni projekt). Idejni projekt uključuje odluke o veličini, obliku, vanjskom izgledu građevine, s tim da sve to bude u skladu sa zakonom o prostornom planiranju. Uspješan ishod ove faze jest dobivanje lokacijske dozvole. Slijedi izradba glavnog projekta, da bi se ishodila građevinska dozvola. U ovoj fazi arhitekt svoj idejni projekt prilagođuje zahtjevima komunalnih i ostalih nadležnih struktura. Arhitekt izrađuje i troškovnik, kako bi se uvid o potrebnom novcu imao prije no što se priđe realizaciji samog projekta. Nakon toga prelazi se na izradbu izvedbenog nacrta koji prikazuje građevinu u cjelini, sa svim vanjskim i nutarnjim detaljima. Arhitekt u ovom nacrtu navodi i odabrani građevinski materijal, opisuje okoliš građevine, a katkada dizajnira i pojedini namještaj.

    Za izradbu nacrta arhitekti upotrebljavaju crtaći pribor (olovka, papir, trokuti, rapidografi). U novije vrijeme koriste se uglavnom kompjutorom, koji – opremljen odgovarajućim programom – olakšava i ubrzava izradbu nacrta.

    Posao arhitekta završava tek s gotovom građevinom, izgrađenom po njegovim nacrtima. Zbog toga arhitekti nadziru izgradnju i paze da se izvođači pridržavaju izvedbenog nacrta i propisanih standarda kvalitete rada. Prema potrebi obrazlažu izvođačima nejasnoće na koje naiđu u projektu. Posao arhitekta ne mora nužno uključivati sve navedene faze izradbe i realizacije projekta. Arhitekti se katkada specijaliziraju samo za nadzorne inženjere na gradilištima ili rade kao razrađivači (crtaju i razrađuju pojedine dijelove projekta), ili rade na izdavanju lokacijskih/građevinskih dozvola, ili kao voditelji i koordinatori projekta, ili u tvornicama namještaja pomažu kupcima u uređenju interijera. Mogu se opredijeliti i za projektiranje samo jedne vrste građevina, npr. bolnica, škola, i za projektiranje kompleksnih urbanih centara: industrijski centri, studentska naselja itd. Ima arhitekata koji se bave uređenjem interijera (npr. dizajniranjem namještaja), kao i onih koji projektiraju i uređuju parkove ili vrtove (vrtna arhitektura). Arhitekti mogu predavati na srednjim školama i fakultetima.

    Arhitekti pretežno rade u timu s dizajnerima, urbanistima, inženjerima građevine i drugim arhitektima.

Projektiranje

Izrada sve potrebne dokumentacije u svrhu dobivanja lokacijske i građevinske dozvole, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt.

Izrada planova oplate, armature, prekolopa instalacija i detalja.

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade.

Nudimo izradu sve potrebne dokumentacije za provedbu etažiranja, izrade  kasnije međuvlasničkog ugovora i upisa u gruntovnicu.

Građevinski nadzor

Ukoliko Vam je potreban stručni nadzor nad izvođenjem bilo kojih vrsta radova (građevinski, elektroinstalacije, strojarske instalacije), kontaktirajte nas kako biste se mogli informirati u kojem opsegu Vam je potreban stručni nadzor izvođenja radova I vođenje projekta sve do uporabne dozvole.

3D vizualizacije

Ponekad je teško zamisliti kako će Vaš object izgledati u prostoru. Tu smo za Vas da Vaše mjesto za život učinimo drugačijim, funkcionalnim i unikatnim.

Arhitektonska 3d vizualizacija je vrhunsko sredstvo komunikacije između klijentove želje (projekta) i realizacije, koja omogućuje stvarni. Vizualni prikaz I doživljaj ideje od najsitnijih detalja, I prije nego se krene u skupe I dugotrajne investicije.

Provjera mogućnosti gradnje

Kako bi se uopće utvrdilo da je na predmetnoj parceli moguća gradnja planiranih sadržaja određene namjene, te kako bi se utvrdili svi bitni parametri za izradu projekta potrebno je obaviti nužne predradnje s ciljem otklanjanja budućih problema i nepoznanica. Predradnje obuhvaćaju provjeru mogućnosti gradnje, obilazak lokacije i razgovor s investitorom, detaljan pregled lokacije, zračne snimke dronom, izradu snimke postojećeg stanja, izradu projektnog zadatka.

Procjena investicije

Na temelju procjena isplativosti, investitor će imati jasnu sliku isplativosti određene investicije, kao i preporuke. Svaka analiza sastoji se od preliminarne analize tržišta, strukture, vrste i opsega ulaganja. Procjene cijene izgradnje po načinu upotrebe materijala te kvadrature te savjet za investitora kako pristupiti investiciji.

Za sve upite

Kontaktirajte nas

Nazovite

+3895-905-2948, +3851-3012-543

Radno vrijeme

Ponedjeljka - Petka / 08:00-17:00

Adresa

Vladimira Filakovca 13 Srednjaci, 10000 Zagreb

    Send message